MECHANICS & FAQS

Mag-load lang nang mag-load para maka-ipon ng points at mag-redeem ng Rewards na sakto para sa'yo! Hindi na kailangan mag-register pa, at pwede mo pang i-share ang points sa kapamilya o kaibigan na may Globe/TM number.

 

KEYWORD (text to 4438) DESCRIPTION CHARGES
REWARDS Rewards Info P1 minimum balance required to send this message
BAL Balance Inquiry (para malaman kung ilan na ang points na naipon) P1/transaction
CASHPOINTS List of Partner Stores P1 minimum balance required to send this message
BAYAD < space > no. of Partner Store < space > POINTS Para makabili sa Partner Stores gamit ang Points (as good as cash) P1/transaction
ITEMS List of Rewards with Item Code P1 minimum balance required to send this message
REDEEM < space > ITEMCODE Para ma-redeem ang Call and Text Promos atbp gamit ang Points P1/transaction
SHARE < space > 10-Digit mobile number ng padadalhan < space > POINTS Points Sharing (para ma-share ang points sa ibang TM/Globe subscribers) P1/transaction will be charged to the sender
YES / STOP Opt-in / Opt-out (para maka receive o tumigil maka receive ng TM AstigRewards Notifications P1 minimum balance required to send this message

GENERAL QUESTIONS

 1. PAANO SUMALI sa ASTIG REWARDS PROGRAM?
  • Lahat ng active TM subscribers ay automatic na kasali sa TM Astig Rewards.
  • Walang registration na kailangan.
  • Libre ang membership.
 2. PAANO MAKAKUHA NG POINTS?
  • Makakakuha ka ng points sa bawat pag-load.
  • Pwede ding mag-share sa iyo ng points ang mga kapamilya o kaibigan mo na may Globe/TM number.
  • Sabihin sa kanila na i-text ang SHARE < space > 10-digit mobile number mo < space > no. of points at i-send sa 4438. P1/transaction ang charge sa sender.
 3. PAANO MAG-CHECK NG AVAILABLE POINTS?
  Makakatanggap ka ng libreng text update ng iyong points balance sa loob ng 7 araw mula sa huling reload transaction mo. Maaari din mag-text ng BAL to 4438 para i-check ang iyong points balance. P1/transaction.
 4. PAANO MAG-CHECK NG REDEEMABLE REWARDS?
  • I-text ang ITEMS to 4438 para makita ang kumpleto at updated na listahan ng rewards. P1 minimum balance ang kailangan para mai-text nang libre ang message na ito.
  • Mag text din ng CASHPOINTS to 4438 para malaman saang partner stores pwede gamitin ang POINTS na PARANG CASH. P1 minimum balance ang kailangan para mai-text nang libre ang message na ito.
  • Pwede kang mamili ng gusto mong reward mula sa iba't ibang klaseng rewards na available.
 5. PAANO MAG-REDEEM NG REWARDS?
  • I-text ang REDEEM < space > ITEMCODE sa 4438. P1/transaction.
  • Ang mga reward ay subject to availability at maaring magbago kahit walang paunang paalam.
  • Ang mga TM services at/o SM Advantage points ay matatanggap mo sa iyong mobile phone sa loob ng 24 oras. Makakatanggap ka ng confirmation message mula sa 4438 kapag na-credit na ang reward.
  • Ang mga non-TM rewards tulad ng gadgets at gift certificates ay ide-deliver sa iyong registered address sa loob ng 20 araw. Para masiguro ang on-time na pag-deliver ng reward, siguruhin na kumpleto ang delivery details na ipapadala mo sa 4438.
  • I-text ang REG < space > FIRSTNAME/LASTNAME/ADDRESS/BDAY(MMDDYYYY) to 4438
   Ex. JUAN/CRUZ/3 Red St.Phase1 Green Park Village Pasig City/04081985
 6. PAANO MAG-SHARE NG POINTS?
  • Pwedeng mag-share ng points ang mga magkapamilya o magkaibigan na Globe/TM subscribers para sama-samang makaipon ng points at mabilis na makakuha ng mas malaking rewards.
  • To share points: I-text ang SHARE < space > 10-digit mobile number na padadalhan < space > no. of points sa 4438. P1/transaction ang charge sa sender.
  • To share points with activated PIN: I-text ang SHARE < space > 10-digit mobile number na padadalhan < space > no. of points < space > PIN to 4438. P1/transaction ang charge sa sender.
  • 1 point ang minimum na maaring i-share. Hanggang 5 transactions ang pwedeng gawin sa loob ng isang araw.
 7. PAANO MAG-SET NG PASSWORD?
  • Pwede kang mag-set ng personal identification number (PIN) para ma-protektahan ang iyong rewards points.
  • Para ma-activate ang PIN, i-text ang PIN ON sa 4438. P1 minimum balance ang kailangan para mai-text nang    libre ang message na ito.
  • Hihingin sa iyo ang gusto mong PIN.
  • I-text ang PIN < space > 4-digit PIN < space > MIDDLE NAME sa 4438. P1 minimum balance ang kailangan para mai-text nang libre ang message na ito.
  • Para mag-redeem ng rewards gamit ang activated PIN: I-text ang REDEEM < space > ITEMCODE < space > PIN to 4438. P1/transaction.
  • Para mag-share ng points gamit ang activated PIN: I-text ang SHARE < space > 10-digit mobile number na padadalhan < space > no. of points < space > PIN to 4438. P1/transaction ang charge sa sender.
 8. PAGKUHA NG PROGRAM INFORMATION VIA MOBILE PHONE?
  I-text ang REWARDS sa 4438 para makakuha ng dagdag na impormasyon anumang oras. P1 minimum balance ang kailangan para mai-text nang libre ang message na ito.
 9. AYAW KONG MAKATANGGAP NG SMS NOTIFICATIONS/ALERTS MULA SA TM ASTIG REWARDS, PERO GUSTO KONG SUMALI SA PROGRAM. ANONG GAGAWIN KO?
  I-text ang STOP sa 4438. P1 minimum balance ang kailangan para mai-text nang libre ang message na ito. Kapag itinigil ang text alerts, madi-disable din ang lahat ng SMS transactions sa 4438. Makakaipon ka pa din ng points, mag-opt-in sa program kung pero kailangan mo ulit gusto mong mag-redeem ng reward o mag-transact sa 4438.
 10. NAKAPAG-OPT-OUT NA AKO SA TM ASTIG REWARDS. PWEDE BA AKONG SUMALI ULIT?
  Oo. I-text lang ang YES sa 4438. P1 minimum balance ang kailangan para mai-text nang libre ang pero kailangan mo ulit message na ito.


POINTS EARNING AND REWARDS REDEMPTION

 1. KAILAN MAG-E-EXPIRE ANG POINTS KO?
  Lahat ng unredeemed points sa pagtatapos ng taon ay forfeited pagdating ng March 31 ng kasunod na taon. Pwede mong i-redeem ang rewards bago mag-March 30 para maiwasan ang pagka-forfeit ng points.
 2. PWEDE BANG I-CONVERT ANG POINTS PARA MAGING CASH?
  Maaari lang gamitin ang points sa pag-redeem ng napili mong rewards mula sa aming rewards catalog.
 3. BAKIT HINDI AKO MAKAPAG-REDEEM NG REWARDS?
  Para maka-redeem ng rewards, siguruhin na:
  1. I-text ang tamang syntax for redemption.
   • I-text ang REDEEM < space > ITEMCODE sa 4438. P1/transaction.
   • Kung activated ang PIN: I-text ang REDEEM < space > ITEMCODE < space > PIN sa 4438.
       P1/transaction.
  2. May at least P1 balance para sa redemption transaction.
  3. Hindi ka nag-opt-out sa program.
   I-text ang YES sa 4438 para sumali sa program.
  4. May sapat na points para mag-redeem ng napili mong reward.
   • I-text ang BAL sa 4438 para makuha ang available points mo. P1/transaction.
   • I-text ang ITEMS sa 4438 para makuha ang listahan ng rewards at ang required points para i-redeem ang mga ito. P1 minimum balance ang kailangan para mai-text nang libre ang message na ito.
  5. Piliin ang rewards na kasalukuyang available sa catalog.
   • I-text ang ITEMS sa 4438 para sa kumpletong listahan ng rewards. P1 minimum balance ang
    kailangan para mai-text nang libre ang message na ito. TM Astig Rewards may be unavailable
    due to system maintenance and upgrade.
   • Tumawag sa 211 at may Customer Service Representative na mag-a-assist sa iyo.
 4. PWEDE KO BANG IPAKUHA SA IBANG TAO ANG REWARD KO PAGKA-DELIVER NITO?
  Oo, pwedeng tanggapin ng iyong authorized representative ang reward mo. Ihanda lang ang:
  1. Authorization letter na may pirma mo.
  2. Valid ID mo (driver's license, SSS ID, company ID, passport)
  3. Authorized representative's valid ID (driver's license, SSS ID, company ID, passport)
 5. PWEDE KO BANG I-CANCEL ANG REDEMPTION REQUEST KO?
  Hindi na pwedeng i-cancel ang successful redemption requests.
 6. MAY DEFECT ANG NATANGGAP KONG REWARD AT GUSTO KO ITONG IPAAYOS. ANONG GAGAWIN KO?
  Pakitawagan ang manufacturer ng reward item na natanggap mo para matulungan ka sa ganitong problema. Maari ring tumawag sa 211 para sa karagdagang assistance.


POINTS SHARING

 1. AKO AY TM SUBSCRIBER. PWEDE BA AKONG MAG-TRANSFER NG POINTS SA ISANG GLOBE PREPAID SUBSCRIBER, AND VICE VERSA?
  Oo, pwede kang mag-share ng points sa Globe Prepaid subscribers, at pwede ka ding makatanggap ng points mula sa kanila.
 2. BAKIT HINDI AKO MAKA-TRANSFER NG POINTS SA IBANG MOBILE NUMBER?
  • Para maka-transfer ng points, siguruhin na:
   1. I-text ang tamang syntax for sharing. I-text ang SHARE < space > 10-digit mobile number ng padadalhan < space > no. of points sa 4438. P1/transaction ang charge sa sender. Para mag-share ng point with activated PIN: I-text ang SHARE < space > 10-digit mobile number ng padadalhan < space > no. of points < space > PIN sa 4438. P1/transaction ang charge sa sender.
   2. May at least P1 balance para sa transfer transaction.
   3. Hindi ka nag-opt-out sa program.
    I-text ang YES sa 4438 para sumali sa program.
   4. May sapat na points na pwedeng i-transfer.
    I-text ang BAL sa 4438 para i-check ang available points. P1/transaction.
   5. Hindi pa lumagpas sa maximum number of allowed transactions sa loob ng isang araw (5  transactions per day). Kung lagpas na sa maximum, maaari ka muling mag-share ng points sa susunod na araw. P1 ang charge sa sender.
   6. TM Rewards may be unavailable due to system maintenance and upgrade.
  • Tumawag sa 211 at may Customer Service Representative na mag-a-assist sa iyo.

PINAKABAGONG PROMOS

FEATURED VIDEOS